Het woord "DRIVE" kan op verschillende manieren worden gedefinieerd en elke definitie kan verwijzen naar diverse activiteiten of toestanden:
"in een bepaalde richting bewegen", "krachtig aandrijven","op gang brengen", "een energie of drang", "een georganiseerde campagne" of "wilskracht om te slagen".
 
Al deze definities, samen met de betekenis van elke letter van de afzonderlijke letters, geven de essentie en modus operandi aan van DRIVE.
 
DRIVE wil de Death Row gemeenschap verenigen om verbetering te krijgen in de leefomstandigheden van allen die er in hun kooi gevangen zitten. Omdat de situatie op Texas Death Row alsmaar is verslechterd bestaat er geen andere keuze dan protesteren en veranderingen op gang proberen te brengen.
 
Door middel van DRIVE heeft een groep gepassioneerde "prison activists" zich georganiseerd. Ethniciteit, huidskleur, geloofs- en andere overtuiging spelen hierbij geen rol. Verschillen zijn omwille van de gezamenlijke kracht aan de kant gezet. Door vreedzaam verzet binnen de muren en allerlei acties buiten de muren, zal DRIVE meedogenloos volharden in de strijd tegen de onderdrukking en onrechtvaardigheden van het death row systeem.
Totdat humane condities, vrijheid en gerechtigheid zijn bereikt zal DRIVE een niets ontziende kracht blijven in haar strijd.